Print

Center for Ungdomsforskning flytter til Aalborg Universitet i Sydhavnen

Gennem en længere periode har centeret og bestyrelsen i Foreningen bag Center for Ungdomsforskning været i dialog med AAU om at flytte centeret. Der er her i foråret indgået en aftale mellem centeret, foreningen og Aalborg Universitet i Sydhavnen og efter sommerferien 2013 flytter centeret til AAU i Sydhavnen ved Institut for Læring og Filosofi. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet ser flytningen som en god udviklingsmulighed for centeret.

Baggrunden for flytningen er et ønske om at udvikle centerets forskningsaktiviteter, så de fremover omfatter et 360 graders perspektiv på unges aktuelle livssituation og både går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter og arenaer. Med flytningen skabes de bedste rammer for at udbygge centerets forskning og for forsat at bedrive forskning, som er i dialog med brugerne af ungdomsforskningen og som inddrager de unges perspektiv.

Aalborg Universitet og Center for Ungdomsforskning deler ambitionen om at sætte unge, ungdom og ungdomsliv højere på den forskningsmæssige og samfundsmæssige dagsorden. Samtidig er vi rundet af samme forskningssyn, hvor tværfaglighed, problemorientering og praksisnær forskning og formidling er i centrum. Begge institutioner er optaget af at sikre, at forskningen kobles til og anvendes af praksis.

Aalborg Universitet og Center for Ungdomsforskning udgør med sin brede pallette af samarbejdsmuligheder og faglige tyngde på feltet for ungdomsforskning, den bedste ramme for et 360 graders syn på ungdomslivet. Fællesskabet gør det muligt i de kommende år at udvikle Cefus forskning i relation til nye og centrale problemfelter i ungdomslivet så som:

•    Unges deltagelse i demokrati, forenings ‐ og fritidsliv
•    Unge i digitale miljøer
•    Unges arbejdsmiljø (herunder forskning i stress og mindfulness)

Overflytningen vil ikke have nogen konsekvenser for centerets projekter og aktiviteter - de forsætter som hidtil - blot i nye rammer.

Vi glæder os til at kunne byde velkommen i vores nye lokaler efter sommerferien.

Mange hilsner fra
Centerleder Noemi Katznelson, på vegne af alle medarbejderne i Center for Ungdomsforskning og formand Thomas Bach, på vegne af Foreningen Center for Ungdomsforskning

Lagt online 06.06.2013 af Eksponent