Print

CeFU medudvikler af hæfteserie om ressourcesyn på elever

Center for Ungdomsforskning bidrager til udarbejdelsen af en håndbogs-/hæfteserie med konkrete redskaber til, hvordan lærere kan implementere et ressourcesyn i undervisningen af særligt tosprogede elever. Aftalen indgås med Integrationsministeriet og Undervisningsministeriets Projekt Fastholdelseskaravanen, Skolestyrelsens Tosprogs Taskforce og Undervisningsministeriets Vejledningskontor.

Hæfteserien, som i sin fulde form skal henvende sig til undervisningsmiljøer på landsplan, skal sætte lærere og vejledere i grundskoler og ungdomsuddannelser, samt vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, i stand til at benytte et ressourcesyn i deres møde med tosprogede elever, og dermed bidrage til at hæve det faglige niveau hos denne gruppe, samt til at kvalificere deres uddannelsesvalg.

Ud over Center for Ungdomsforskning bidrager også Ungdommens Uddannelsesvejledning København, Als Research og Umloud til hæfteserien.

Hæfteserien forventes færdig i begyndelsen af 2011

 

Lagt online 16.11.2010 af Eksponent