Print

CeFU forskere bidrager til antologi

Nätverket, Etnologisk Tidsskrift

Forskere fra Center for Ungdomsforskning, Mette Pless og Niels-Henrik Møller Hansen har begge bidraget med artikler til Nätverket, Etnologisk tidsskrift om Opvækst og fremtid.

Læs mere her

For Mette Pless artikel: "Fortællinger fra kanten: Udsatte unges frentidsdrømme og uddannelsesveje", se side 4-12.

Artikel fra Niels-Henrik Møller Hansen i samarbejde med Nina Wittendorff: "Kokkens kategori-hakker - Brugen af kategoriseringer som middel til at skabe nye fremtidsmuligheder for unge med hørenedsættelse", se side 21-28.

 

Lagt online 09.10.2013 af Eksponent

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!