Print

CeFU bidrager til evalueringen af Ungepakke II

Under globaliseringsforhandlingerne i efteråret 2009 indgik regeringen aftalen 'Flere unge i uddannelse og job' med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Med aftalen (Ungepakke II) og de lovforslag, der følger heraf, iværksættes 12 initiativer. Formålet med initiativerne er overordnet set, at styrke indsatsen for, at flere unge kommer i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke.
Center for Ungdomsforskning skal, i samarbejde med konsulentfirmaerne Epinion og Pluss Leadership, stå for evalueringen af ungepakke II, og de 12 initiativer, der henhører herunder. Evalueringen løber fra ultimo 2010 til medio 2012. Evalueringen omfatter både kvantitative undersøgelser (survey- og registerundersøgelser), samt kvalitative casestudier i udvalgte kommuner
De 12 initiativer, som skal evalueres er følgende:

 • Initiativ 1 Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen, og kommunerne skal følge op herpå
 • Initiativ 2 Vurdering af den unges uddannelsesparathed
 • Initiativ 3 Overgang til ungdomsuddannelserne
 • Initiativ 4 Etablering af kommunale tilbud for 15-17-årige
 • Initiativ 5 Nye muligheder for 10. klasse 
 • Initiativ 6 Bortfald af krav om anvendelse af introduktionskurser og nedsat obligatorisk brobygning i 10. klasse
 • Initiativ 7 Etablering af e-vejledning
 • Initiativ 8 Udvikling og drift af system til samkøring af data 
 • Initiativ 9 Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede
 • Initiativ 10 Fleksible eud-forløb (eux)
 • Initiativ 11 Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse
 • Initiativ 12 Den lokale implementering. Ungepakke 2 forudsætter et tæt samarbejde mellem forskellige kommunale aktører og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om Ungepakke II her

 

 

Lagt online 19.11.2010 af Eksponent

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467