Print

29. Januar - Konference: Unges motivation i forandring


CeFUs konference i november 2013, blev så hurtigt overtegnet og var så efterspurgt, at vi har besluttet at køre den igen -  med samme program, samme oplægsholdere og samme fantastiske stemning - den 29. Januar 2014. 

CeFU Konference onsdag d. 29. Januar fra kl. 9.30-16.15

Konferencen tager udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings nye bog Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet, der bygger på interview med danske og udenlandske eksperter, som alle ved en masse om motivationsproblematikken.

På konferencen belyser vi unges motivation til læring og uddannelse set i lyset af de
brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Vi sætter fokus på nogle af de brydninger og forandringer, der står allermest centralt i forhold til de unges motivation: Hvad betyder det, at uddannelse i stigende grad opfattes som et redskab for konkurrencestaten? Hvilke konsekvenser har det øgede fokus på test og eksamener? Hvilken rolle spiller de ændrede relationer mellem lærere og elever for lærerautoriteten? Og hvilken betydning har det for unges motivation til læring og uddannelse, at uddannelse i stigende grad er vævet ind i de unges identitetsprojekter? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi diskuterer på konferencen. I forlængelse af disse diskussioner vil vi også forsøge at indkredse, hvordan vi bedst muligt understøtter unges motivation for læring af uddannelse.

Oplægsholderne på konferencen er eksperter fra bogen, der indgår i konferencepakken og udleveres på konferencen.

Se invitation og program her
 

Tilmelding

Se øverst.

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling.
 Der er plads til max. 320 deltagere. Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet.
Cefu forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.

Praktisk

Tid: Onsdag d. 29. januar 2014 kl. 9.30 - 16.15.

Sted: Akademiet For Utæmmet Kreativitet
Enghavevej 82B (Ind af porten og til højre) 2450 København SV

Pris: Kr.1.995,- inkl. frokost og kaffe

Konferencen er gratis for medlemmer af Foreningen Cefu.
 Hvert medlem
kan sende op til 10 deltagere og derefter deltagelse for halv pris.

Yderligere information kontakt:
Mette Stigaard Stenkjær, mss@learning.aau.dk eller 20294629
Center for Ungdomsforskning

Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
 
www.cefu.dk

Lagt online 19.12.2013 af Eksponent