Print

Verdens unge går på gaderne - hvor går de danske unge hen?

Cefu konference, afholdt d. 22. marts kl 9.30-13.45 

Nutidens unge demonstranter gør brug af moderne kommunikationsmidler, sociale medier osv., men indtager samtidig byrummet som politisk mødested og kampplads. Denne kombination af virtuel og fysisk mobilisering har vist sig at være en magtfuld cocktail, som de politiske ledere ikke har kunnet sidde overhørig. På et enkelt år har det politiske landskab ændret sig adskillige steder i verden: Demokratisk valgte ledere er blevet sat på porten, og autoritære regimer er kollapset.

I takt med, at demonstrationerne har vist deres kraft, er en ny politisk og demokratisk selvbevidsthed blevet vakt blandt verdens unge.

Danmark synes dog at være en undtagelse. Selvom der har været enkelte og spredte protester, er det svært at få øje på den store mobilisering blandt de danske unge.

Konferencen Verdens unge går på gaderne. - Hvor går de danske unge hen? Stillede skarpt på, hvorfor de danske unge ikke går på gaden, når unge i store dele af verden gør det. Men konferencen fokuserede også på, hvad de danske unge så gør i stedet. På konferencen ville man m.a.o. indkredse danske unges aktuelle politiske og demokratiske mobilisering i lyset af de strømninger, som gør sig gældende på globalt plan. 

hent invitation

Slides fra konferencen:
Mobilisering 2.0 

Lagt online 20.01.2012 af Freja Bange Nyboe