Print

Ph.d. Kursus: Teoretiske og metodiske perspektiver i forskningen omkring unge og uddannelse

Der udbydes, i samarbejde mellem Ph.d.-skolen i Uddannelsesforskning (PUF), Forskningsprogrammet i Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,  og forskeruddannelsesprogrammet i Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet, et ph.d. kursus om teoretiske og metodiske perspektiver i unge og uddannelse.

Kurset vil foregå 6 dage i efteråret 2011, hhv.:
• d. 3.-5. oktober på SDU (Odense) og
• d. 14.-16. november på DPU, AU (Campus København).

Ansøgningsfrist: 2. september 2011
Deltagerantal: Max 20

De kursusansvarlige er: Lektor Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, Lektor Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet og Professor Katrin Hjort, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Læs mere her

Lagt online 14.06.2011 af Freja Bange Nyboe