Print

d. 28. februar - Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv

Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv
 
Forsker Arnt Vestergaard Louw har skrevet en artikkel til det nyeste nummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift, og kommer desuden til at tale om hans forskning til arrangementet "Erhvervsuddannelser - social inklusion eller global konkurrencekraft?" som afholdes fra 16.30-19.00 tirsdag den 28. februar 2012 på Dansk Pædagogisk Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV- der er fri adgang for alle interesserede og temanummeret af tidsskriftet Dansk Pædagogisk Tidsskrift med fokus på erhvervsuddannelser, som indeholder blandt andet Arnts artikkel om aktuelle problemstillinger i forhold til erhvervsuddannelserne idag, kan købes til arrangementet. 

Læs mere om arrangementet her

Artiklens fokus:

Hvad angår erhvervsuddannelserne (eud) er situationen i dag den, at den politiske og samfundsmæssige interesse aldrig har været større og reformerne og forandringerne af eud har aldrig været hyppigere. Forskning i eud har ligeledes taget kraftigtig til de seneste 10-15 år (Juul 2005) og i denne periode har vi har vi set lanceringen af en række initiativer rettet mod nedbringelse af det relativ høje frafald. Det er dog til dato ikke lykkedes at knække frafaldskurven på eud (Koudahl 2010). Med afsæt i mit igangværende ph.d.-projekt om undervisningen og læringen på tømreruddannelsen argumenteres der i denne artikel for, i stedet for at fokusere på frafald, at rette blikket mod selve pædagogikken og didaktikken på eud, som et område med udviklingspotentiale. I artiklen stilles der således skarpt på den erhvervsfaglige undervisning, med fokus på hvordan opgaver og aktiviteter bliver formidlet og forklaret og hvordan forskellige elever forholder sig til dette. Det centrale moment for analyserne er elevernes læreprocesser samt en forståelse af læreren, som den centrale formidler mellem læreplaner og undervisningens aktiviteter.
 
Louw, Arnt Vestergaard: "Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv". DPT 1/12.

Lagt online 24.02.2012 af Freja Bange Nyboe