Print

7. juni - Ph.d. forsvar: Louise Yung Nielsen - Indfoldede og udfoldede kroppe

Louise Yung Nielsen ph.d.: Indfoldede og udfoldede kroppe

Ph.d. ved Center for Ungdomsforskning, Louise Yung Nielsen, forsvarer sin ph.d.-afhandling 'Indfoldede og udfoldede kroppe - en undersøgelse af kropslig performance på modebloggen' på Aalborg Universitet i København den 7. juni 2016.

Dato og tid: 7. juni kl. 14:00 - 17:00 med efterfølgende reception kl. 17:00 - 18:00
Sted: Lokale 1.008 (reception i 3.084).
Adresse: Aalborg Universitet, København. A. C. Meyers Vænge 15, 2450 KBH SV
*Tilmelding ikke nødvendig.

Tilmeld dig og læs mere på Facebook

Resume:

I ph.d.-afhandlingen udforskes relationen mellem krop og medier. Afhandlingens case er modebloggen, og fem danske modeblogs bliver analyseret. I afhandlingen fremføres hovedargumentet, at krop og blog foldes ind i hinanden og bliver til gennem et samspil. Dette belyses og diskuteres i afhandlingens fire analyser, der leder frem til afhandlingens centrale begreb 'blogkroppen', der dækker over foldningen af krop og medie. Teoretisk er afhandlingen placeret inden for feministisk teori om performativitet, krop og materialitet. Således tager afhandlingen afsæt i et flydende kropsbegreb, der destabiliserer de traditionelle grænselægninger for kroppen.

Lagt online 25.05.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!