Print

28. september - Folkehøjskolerne konference: Engagementets dannelse

Folkehøjskolerne er glade for at kunne invitere alle med interesse for skole, pædagogik og uddannelse til stor konference den 28. september i DGI-Byen i København.  Konferencen, der har titlen "Engagementets dannelse", er arrangeret af Folkehøjskolerne med CeFU og Danmarks Lærerforening som medarrangører og sætter fokus på engagementets betydning og dannelsens vilkår i det danske uddannelsessystem.

De senere års omfattende og omdiskuterede folkeskole-, fremdrifts-, erhvervsskole- og gymnasiereformer viser, i hvor høj grad skole og uddannelse er genstand for øget politisk opmærksomhed på godt og ondt. Reformer, rationaliseringer, visioner, præstationslogikker osv. fylder godt op på både politisk og institutionelt niveau. På konferencen vil vi stille skarpt på de pædagogiske såvel som generelle konsekvenser vi kan se aftegne sig i vores uddannelsessystem og blandt de unge. Der lægges dermed op til en åben og livlig drøftelse af, hvad vi pædagogisk og politisk kan og vil med vores skole og uddannelse i Danmark.

Mød bl.a. Rune Lykkeberg, Noemi Katznelson, Rasmus Willig, Mette Pless, Tilde Mette Juul, Gertrud Højlund, Uffe Elbæk, Morten Hesseldahl, Camilla Wang, Brian Degn Mårtensson, Alex Young Pedersen, Ole Toftdal, Simon Axø, Nadja Pass, Anders Bondo Christensen og Per Mouritsen.

Konferencen vil veksle mellem oplæg, debatter og workshops og henvender sig både til praktikere, organisationer, forskere og studerende.

For program, løbende nyheder samt mere information: Højskolepædagogisk konference II

Tilmeld dig her

Lagt online 24.06.2016 af Peter Jensen