Print

25. marts - Netværkskonference: Top og bund i ungdomslivet

Center for ungdomsforsknings kommende netværkskonference bliver afholdt

Tirsdag d. 25 marts fra kl. 9.15 - 14.00
Aalborg Universitet København,
Institut for Læring og Filosofi,
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 Kbh SV.
I lokale 2.3.124 på 3. sal.

Konferencen sætter fokus på:

Top og bund i ungdomslivet
- Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan - og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen

Der hersker i stigende grad en performancekultur i det moderne samfund. Janteloven er erstattet af X-faktor loven, kalder samfundsforsker og oplægsholder på konferencen Johannes Andersen det, når vi overalt i samfundet og ikke mindst i medierne støder på anledninger til at bedømme folks præstationer og sende nogen hjem som vindere og andre som tabere

På konferencen belyser vi de konsekvenser, den mentalitet medfører, og skaber rum for at deltagerne går i dialog med hinanden og forskerne om betydningen af polariseringen blandt de unge.

Vi kigger på, hvordan polariseringen mellem top og bund kommer til udtryk i de konkrete rum omkring de unge, og hvordan man kan arbejde med de udfordringer, det rummer. For kan det overhovedet lade sig gøre at undervise, når man både skal differentiere og inkludere, og kan det lade sig gøre at engagere de unge i et fritidsliv og et kulturliv, som kun giver mening på CV'et, hvis man er en af de bedste?

 

Lagt online 19.03.2014 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!