Print

25. marts - Netværkskonference: Hvor er Ungdomslivet i dag? – 360 grader rundt om ungdomslivet

'De unge' eller 'ungdommen' siger vi ofte, når vi taler om nutidens unge, som om de udgør en homogen gruppe, der besidder en række identiske træk og egenskaber. Omvendt ved vi godt, at unge er forskellige. Vi deler således også unge ind i mange forskellige kategorier - som fx 'udsatte', 'kompetente' eller 'individualistiske' unge.

På denne konference sætter vi fokus på unge, som umiddelbart ser vidt forskellige ud. Deres forudsætninger, interessesfærer og fremtidsperspektiver ser således ud til at variere betydeligt: Vi zoomer ind på unges hverdagsliv i gymnasierne, og på hvordan lærere og elever samarbejder om at skabe et godt læringsmiljø; vi retter søgelyset mod hjemløse unge, der taler om et hverdagsliv, der flyder ud og mangler struktur; og endeligt dykker vi ned i politisk engagerede unge, der arbejder for en sag i en politisk ungdomsorganisation eller i en græsrodsbevægelse.

Der er tale om en netværkskonference, som er forbeholdt og gratis for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning. Hvert medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter koster deltagelse 500 kr. pr. person. Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 17. marts ved henvendelse til Mira på wessels@learning.aau.dk.

Se invitationen her

Se slides fra dagen her

Se deltagerliste fra dagen her

Lagt online 12.02.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!