Print

19. maj - Konference: Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering

CeFUs årlige majkonference afholdes tirsdag den 19. maj 2009 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, København NV.

Emnet for konferencen vil være Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering. Dette er også titlen på en bog skrevet af CeFUs forskere, der udkom i marts, og som vil være udgangspunkt for konferencen.

Mere information om konferencen følger, men indtil videre kan programmet og de praktiske informationer om konferencen ses i konferencefolderen på linket herunder. Yderligere findes et link til førømtalte bog, og nederst på siden er det muligt at tilmelde sig.

hent konferencefolderlæs om bogen

Tilmelding til konferencen:

Jeg betaler selv: 1800 kr.

Jeg har friplads i forbindelse med en medlemsorganisation

Jeg er medlem af en medlemsorganisation: 900 kr.

Lagt online 24.02.2009 af Freja Bange Nyboe