Print

18. maj - Konference: Unge og Alkohol

På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som blev afholdt d. 18. maj 2011, blev der stillet skarpt på et højaktuelt emne: unges alkoholkultur. På konferencen fokuseredes der om formiddagen på de unges egne rationaler og bevæggrunde for at drikke alkohol, mens eftermiddagen kom til at dreje sig om, hvordan institutioner og voksne kan, skal og bør forholde sig til unges alkoholforbrug og alkoholkultur. Her blev der også sat fokus på de konsekvenser, som alkoholen kan have for udsatte unge.
Konferencen henvendte sig til folk på alle niveauer, der arbejder blandt og med unge: behandlere, lærere, pædagoger, politi, militær, vejledere, organisationsfolk, foreningsaktive, erhvervsfolk, administratorer, politikere osv.

Download Jens Christian Nielsens slides fra konferencen her

Læs programmet her Download Kit Broholms slides fra konferencen her

 

 

Lagt online 28.02.2011 af Freja Bange Nyboe