Print

Unge, køn & karriere

Projektet omhandlede "gender-mainstreaming" af erhvervsvejledning af unge i den danske grundskole. Projektet fokuserede på om - og i givet fald hvordan - kønsperspektivet spiller ind i erhvervsvejledningen med henblik på at bryde stereotype forstillinger, som skaber kønstraditionelle uddannelses- og karrierevalg.

CeFU bidrog ved at skaffe viden om unges subjektive motivationsfaktorer mht. valg af erhverv. Der indgik to undersøgelser (hhv. kvantitativ og kvalitativ) af de 20-21 åriges "karriereforløb" efter 9. klasseforestillinger, drømme og forventninger om deres fremtidige placering på arbejdsmarkedet - bl.a. set i lyset af den vejledning, de har modtaget. Det undersøgtes, hvilken betydning uddannelses- og erhvervsvejledningen havde haft for deres hidtidige valg, og hvordan køn og kulturel baggrund spillede sammen, når der skulle vælges erhverv.

læs mere via Socialfonden

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001