Print

Rekruttering af kvinder til forsvar og politi

Som en konsekvens af forsvarets og Rigspolitiets ønsker om at fremme ligestilling har Center for Ungdomsforskning gennemført en undersøgelse af unge kvinder mellem 18 og 29 som målgruppe for rekruttering til arbejde i forsvaret og politiet.

Der er et behov for og et ønske om, at kvinder er repræsenteret i større udstrækning i forsvaret og politiet, da dette anses for et være et vigtigt element i forsvarets og politiets arbejde.

Publikationer

Rekruttering af kvinder til forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i forhold til rekruttering og fastholdelse af kvinder og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2004