Print

Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocesser i folkeskolen - en forskningsbaseret evaluering af C:NTACTs samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg

Forskningsprojektet følger et samarbejde mellem C:NTACT og Urbanskolen i Esbjerg, der har fokus på at udvikle forpligtende fællesskaber for 8. årgang på tværs af skolens 3 afdelinger i Esbjerg Kommune. Forskningsprojektet vil med afsæt i de deltagende elevers perspektiver og fortællinger undersøge mødet mellem dem og C:NTACT-forløbet med henblik på at kvalificere udviklingen af projektet.

Forskningsbidraget vil fungere som en anskueliggørelse af de særlige kvaliteter, der karakteriserer elevernes møde med scenekunst som kreativ læringsproces, og hvorvidt og hvordan dette møde mere specifikt opbygger og styrker elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere. Undersøgelsen har særlig fokus på, hvordan forløbet på kan åbne for, at der kan opstå nye fællesskaber på tværs af forskellige miljøer og baggrunde.

Forskningsprojektet tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvilke processer og praksisser gør sig gældende i elevernes møde med scenekunst, hvad består de af, og hvordan sætter de sig igennem i de forskellige dele af forløbet?

2. I hvilket omfang og på hvilke måder opbygger og styrker forløbet elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere, så der på tværs af forskellige miljøer og baggrunde åbnes for, at der kan opstå nye fællesskaber? Og hvad karakteriserer disse fællesskaber?

3. Hvilke situationer og sammenhænge træder frem som særlig afgørende for eleverne, og hvilket udbytte oplever de af forløbet samlet set?

Projektet er støttet af Lauritzen Fonden.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2024

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV