Print

Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocesser i folkeskolen - en forskningsbaseret evaluering af C:NTACTs samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg

Forskningsprojektet følger et samarbejde mellem C:NTACT og Urbanskolen i Esbjerg, der har fokus på at udvikle forpligtende fællesskaber for 8. årgang på tværs af skolens 3 afdelinger i Esbjerg Kommune. Forskningsprojektet vil med afsæt i de deltagende elevers perspektiver og fortællinger undersøge mødet mellem dem og C:NTACT-forløbet med henblik på at kvalificere udviklingen af projektet.

Forskningsbidraget vil fungere som en anskueliggørelse af de særlige kvaliteter, der karakteriserer elevernes møde med scenekunst som kreativ læringsproces, og hvorvidt og hvordan dette møde mere specifikt opbygger og styrker elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere. Undersøgelsen har særlig fokus på, hvordan forløbet på kan åbne for, at der kan opstå nye fællesskaber på tværs af forskellige miljøer og baggrunde.

Forskningsprojektet tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvilke processer og praksisser gør sig gældende i elevernes møde med scenekunst, hvad består de af, og hvordan sætter de sig igennem i de forskellige dele af forløbet?

2. I hvilket omfang og på hvilke måder opbygger og styrker forløbet elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere, så der på tværs af forskellige miljøer og baggrunde åbnes for, at der kan opstå nye fællesskaber? Og hvad karakteriserer disse fællesskaber?

3. Hvilke situationer og sammenhænge træder frem som særlig afgørende for eleverne, og hvilket udbytte oplever de af forløbet samlet set?

Projektet er støttet af Lauritzen Fonden.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2024

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere