Forskning & Samarbejde

Print

Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocesser i folkeskolen - en forskningsbaseret evaluering af C:NTACTs samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg

I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvorvidt og hvordan kreative læringsprocesser kan styrke etableringen af tilhørsforhold og nye sociale fællesskaber i folkeskolen. Forskningsprojektet følger et fireårigt forløb mellem kulturorganisationen C:NTACT og Urbanskolen i Esbjerg, hvor skolens 8. klasser hvert år udvikler en forestilling, der forholder sig til et tema, som de i fællesskab har valgt. Med udgangspunkt i det valgte tema udfolder eleverne deres personlige fortællinger som afsæt for dialog og diskussion. Forløbet har fokus på at styrke elevernes relationer indbyrdes og med skolens lærere og på at udbygge lærernes kompetencer til at arbejde med kreative metoder i undervisningen. Forløbet sigter endvidere mod at forankre erfaringerne fra samarbejdet i Esbjerg Kommune, hvor lokale kunstnere rekrutteres til workshoptrænere og oplæres i C:NTACTs arbejdsmetoder.

Center for Ungdomsforskning bidrager med en følgeforskning, der med afsæt i de deltagende elevers perspektiver og fortællinger undersøger mødet mellem dem og C:NTACT-forløbet med henblik på løbende at kvalificere udviklingen af det. Forskningsbidraget vil fungere som en anskueliggørelse af de særlige kvaliteter, der karakteriserer elevernes møde med scenekunst som kreativ læringsproces, og hvorvidt og hvordan dette møde mere specifikt opbygger og styrker elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere. Undersøgelsen har særlig fokus på, hvordan forløbet på kan åbne for, at der kan opstå nye fællesskaber på tværs af forskellige miljøer og baggrunde.

Forskningsprojektet tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvilke processer og praksisser gør sig gældende i elevernes møde med scenekunst, hvad består de af, og hvordan sætter de sig igennem i de forskellige dele af forløbet?

2. I hvilket omfang og på hvilke måder opbygger og styrker forløbet elevernes relationer til hinanden og de involverede lærere, så der på tværs af forskellige miljøer og baggrunde åbnes for, at der kan opstå nye fællesskaber? Og hvad karakteriserer disse fællesskaber?

3. Hvilke situationer og sammenhænge træder frem som særlig afgørende for eleverne, og hvilket udbytte oplever de af forløbet samlet set?

Der er tale om et fireårigt forskningsprojekt, der gennemføres af lektor Anne Mette W. Nielsen. Projektet kører fra foråret 2022 til foråret 2025.

Projektet er støttet af Lauritzen Fonden.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet primo 2025

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV