Print

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Baggrunden for dette projekt er at Frederiksberg HF ønsker en undersøgelse af baggrunde og livshistorier blandt de unge, der kommer til Frederiksberg HF med henblik på at kunne dokumentere nogle af de særlige vilkår der er for udbydere af HF.

HF's samfundsmæssige opgave er at udbyde en gymnasial uddannelse til en sammensat kursistgruppe. Et omdrejningspunkt for undersøgelsen bliver at belyse hvad denne sammensatte gruppe har haft af udfordringer og brud i sit livsforløb, med særlig henblik på, hvilken indflydelse livshistorien har for mødet med HF-uddannelsen.

På Frederiksberg HF-kursus, hvor mange af eleverne har forældre med en universitetsuddannelse, har man erfaring med, at en akademisk social baggrund på ingen måde er en garanti for, at den enkelte elev får et vellykket forløb på HF.

Undersøgelsen rummer 2 dele:
1. En internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige elever.
2. En interviewdel med 10 dybtgående interviews

Undersøgelsen laves i samarbejde mellem Frederiksberg HF og Center for Ungdomsforskning.

Publikationer

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Baggrunden for dette projekt er at Frederiksberg HF ønsker en undersøgelse af baggrunde og livshistorier blandt de unge, der kommer til Frederiksberg HF med henblik på at kunne dokumentere nogle af de særlige vilkår der er for udbydere af HF.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet februar 2011