Print

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Frederiksberg HF implementerer fra skoleåret 2011/2012 en ny fastholdelsesplan. Baggrunden for planen er en række nye lovkrav. Fra 2010 skal alle to-årige HF-uddannelser udarbejde retningslinjer for, hvordan de vil arbejde med at fastholde kursisterne i uddannelse. Samtidig betyder den såkaldte "Ungepakke 2" fra 2010, at unge mellem 15 og 17 år nu har fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge overholder sin uddannelsesplan. Overholdes pligten ikke, kan kommunen inddrage den unges ungeydelse.

Center for Ungdomsforskning gennemfører følgeforskning i forbindelse med det første halve år af  implementeringsarbejdet (fra 1. august 2011 - 1. februar 2012) Fokus for følgeforskningen er at afdække i hvilket omfang fastholdelsesplanen medvirker til, at flere frafaldstruede kursister enten forsætter deres HF-uddannelse eller foretager et kvalificeret omvalg. Herunder at afdække hvilke faktorer, der er med til at fremme kursisternes motivation for at forsætte i uddannelse.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Publikationer

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Følgeforskning udarbejdet af Center for Ungdomsforskning i forbindelse med første halve år af implementeringen af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
afsluttes medio 2012