Print

Højskoledokumentation

Som skoleform har højskolen siden midten af 1990´erne været stillet over for kravet om at kunne redegøre for, hvad en højskole er, og hvad den gør godt for. Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har gennem udviklingsprojekter, gennemført i samarbejde med forskellige højskoler, ønsket at tegne et fælles billede af en ellers mangfoldig og forskellig gruppe skoler. Kompetenceprojektets rapport Den foranderlige højskole (1997) og vejledningsprojektets Vejledningens betydning på
højskolerne (2004) er eksempler herpå.

Højskoledokumentation er en sammenskrivning af dokumentationsmateriale, som de seks involverede projektskoler har udarbejdet i løbet af efteråret 2004.

læs mere

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005