Print

Frafald på læreruddannelserne

Undersøgelsen baseres primært på spørgeskemaoplysninger og kortlægger, hvordan de studerende oplever studiemiljøet på læreruddannelsen, samt hvilke grunde der er for at afbryde uddannelsen.

Samtlige studerende optaget i sommeren 2002 modtog et spørgeskema. Studerende, som afbrød uddannelsen, registreredes og modtog spørgeskemaer for at klarlægge begrundelser for studieafbrydelsen.

På baggrund af disse data søgte konsortiet at indkredse hvilke forhold der har betydning for frafaldet.

Center for Ungdomsforskning er tilknyttet projektet som sparringspartner.

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Blaagaard Seminarium, Vordingborg Seminarium og Århus Dag- og Aftenseminarium. Styregruppen for projektet er Rektorforsamlingens Uddannelsesudvalg.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005