Print

Forventninger til universitetsstudier

Både studerende og lærere har forventninger til, hvad et universitetsstudium er, og hvilken rolle det skal spille i de studerendes liv. De studerendes forventninger er skabt af de forudsætninger, de har - det være sig erfaringer med de naturvidenskabelige fag, historier de har hørt om universitetet eller forventninger til deres videre liv. Lærerne har også forestillinger om, hvordan de studerende skal være, og hvad det vil sige at være studerende. De forventninger hænger både sammen med lærernes opfattelse af det fag, de underviser på, og deres egne erfaringer som studerende og forskere. Endelig ligger der nogle forventninger og præmisser i universitetets og fagets organisering, tradition m.v.

Projektet afdækker de tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og forventninger til studiet, og lærernes og universitetets forudsætninger og forventninger. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de forhold, som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hensigten, at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver og interesser, som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis, og samtidig en indsigt i de forskellige rationaler som ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. Denne forståelse og indsigt vil kunne danne grundlag for eventuelle ændringer i uddannelserne, i undervisningsformerne og for kvalificering af universitetslærerne. Samtidig kan man formode, at de konklusioner, som drages i projektet, vil kunne bredes længere ud, end til de uddannelser projektet beskæftiger sig med.

Projektet vil behandle tre studier: fysikstudiet på Københavns Universitet, overbygningsfaget fysik på Roskilde Universitetscenter og den naturvidenskabelige basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter.

Projektet er påbegyndt august 1999, og blev frem til udgangen af 2001 finansieret af Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik. Projektet er siden fortsat inden for egen forskningstid, hvor analyserne er fortsat, og der er arbejdet med teoriudvikling. Som sådan har projektet ikke et egentligt sluttidspunkt.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008