Print

Tryghed blandt unge nydanskere

Forskningsprojektet skal bidrage til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse af det normale og trygge liv i senmoderniteten som grundlag for tilrettelæggelse af en evt. fremtidig indsats. Fokus vil blive rettet mod den voksende gruppe ”almindelige” unge med anden etnisk baggrund end dansk, der alligevel oplever nogle problemer. Der er tale om en sammensat gruppe af unge, som har mange forskellige baggrunde – kulturelt, religiøst, socialt og fordelt på etnisk gruppe – og som derfor ikke uden videre lader sig rubricere. Dette vil ske ud fra en antagelse om, at enhver succesfuld deltagelse i det danske samfund nødvendigvis må være baseret på en basal tryghed i de unges hverdag. Hvis denne ikke er til stede, mangler grundlaget for en god integration. Brugen af tryghed/ikke-tryghed har også den fordel, at det åbner blikket på denne gruppe af unge, og ikke begrænser det til et spørgsmål om, hvor "dansk" man er eller ikke er.

Hent rapport hos TrygFonden

Debat omkring undersøgelsen

Hans M. S. Christensens kronik til Politiken 13.03.2008: "En utryg undersøgelse"
Tallat Shakoors og Direktør for TrygFonden Gurli Martinussens replik til Politiken 27.03.2008: "Debat: Replik: Vi var redelige"
Tallat Shakoors udvidede replik til Hans M.S. Christensen kritik i kronikken "En utryg undersøgelse".

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2007