Print

Res Integra Leonardo

Center for ungdomsforskning er dansk partner i et tværeuropæisk projekt i EU- regi, Leonardo da Vinci-programmet. Det forskningsmæssige sigte er at blive klogere på de svage og marginaliserede grupper, især inden for det erhvervsrettede uddannelsessystem med henblik på at forebygge frafald.

Projektet retter særligt fokus på:

  • Unge med psyko-sociale problemer
  • Unge der ønsker lærepladser indenfor områder hvor det ikke er muligt
  • Unge der har problemer med færdigheder i fysik, matematik og engelsk
  • Unge med en anden etnisk baggrund end dansk

om Leonardo Da Vinci-programmet

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet