Print

Konflikt på gadeplan

Gennem de senere år har vi i Danmark været vidne til talrige tilspidsede situationer og voldelige konflikter mellem politi og unge nydanskere. Situationerne og konflikterne er ulykkelige for både de implicerede unge og politiet. De skærper mistilliden mellem de unge og politiet og har som mulig konsekvens, at de unges i forvejen ofte vanskelige integration mindskes. Hertil kommer, at trygheden omkring politiets arbejde forringes.

Formålet med forskningsprojektet var at forbedre grundlaget for gensidig forståelse mellem myndigheder og unge nydanskere, forebygge misforståelser og nedbryde fjendebilleder hos begge parter for at undgå konflikter. Dette med særlig henblik på at øge en for alle parter frugtbar integration af de unge i samfundet.

Forskningsprojektet skulle give politiet og andre relevante myndigheder en større viden om unge nydanskere med anden etnisk baggrund, forståelsesformer, motivationsstrukturer, tolknings- og handlingsmønstre, end vi tidligere har været vant til. Tilsvarende skulle forskningsprojektet gennem videnstilegnelse også højne de unges indsigt i politiets vilkår og dets samfundsmæssige funktion.

Som overordnet forskningsmetode byggede projektet på en gennemarbejdet engelsk forskningsmetode, hvor forskningen foregår i ’samarbejde med’ de involverede parter frem for at blot at omhandle dem.

Forskningsprocessen betragtes i sig selv som væsentlig og som værende en del af selve forskningsresultatet og formålet med forskningsprojektet. Det er ifølge metoden centralt at parterne – politiet og de unge – inddrages så tidligt i forskningsprocessen som muligt.

Projektet bidrog til øget dokumentation af og viden om de kvalitative aspekter af sammenstødene – det vil sige indblik i de subjektive og kulturelle dimensioner – og dermed også nogle af de dybereliggende årsagsforklaringer bag det konkrete handlingsniveau.

Publikationer

Konflikt på gadeplan - når etnisk minoritetsungdom og politi mødes

Formålet med forskningsprojektet var at forbedre grundlaget for gensidig forståelse mellem myndigheder og unge nydanskere, forebygge misforståelser og nedbryde fjendebilleder hos begge parter for at undgå konflikter. Dette med særlig henblik på at øge en for alle parter frugtbar integration af de unge i samfundet.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2003