Print

Gadedrenge

Undersøgelsen og rapporten sætter fokus på de grupper af etniske minoritetsunge drenge, som i nogle områder i Danmark fylder i gadebilledet. Der er tale om drenge i alderen fra 10 - 17 år, som tilbringer en stor del af deres tid på gaden, på legepladser, i læskure ved busstoppesteder og andre offentlige steder. Drengenes opførsel og tilstedeværelse i gadebilledet er imidlertid ikke uden problemer for såvel de unge selv som for deres omgivelser, og rapporten stiller i den forbindelse skarpt på drengenes situation, deres tanker omkring den og deres handlinger og adfærd. Den retter også fokus mod drengenes møde med politiet på gadeplan og politiets forskellige oplevelser og håndtering af møderne med drengene. Rapporten munder ud i nogle anbefalinger til, hvordan særligt politiet og andre myndigheder kan adressere problemerne omkring drengenes situation for at medvirke til at mindske risikoen for yderligere marginalisering af drengene.

Projektet er foregået i samarbejde med Rigspolitiet som medlemmer af Center for Ungdomsforskning.

Undersøgelsen har fundet sted i såvel by som provinsområde og er gennemført af Center for Ungdomsforskning på DPU ved Aarhus Universitet, og den er finansieret af Justitsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Det kriminalpræventive råd og Rigspolitiet.

Publikationer

Gadedrenge

Undersøgelsen og rapporten sætter fokus på de grupper af etniske minoritetsunge drenge, som i nogle områder i Danmark fylder i gadebilledet. Der er tale om drenge i alderen fra 10 - 17 år, som tilbringer en stor del af deres tid på gaden, på legepladser, i læskure ved busstoppesteder og andre offentlige steder.

Status for projektet

Status: afsluttet
Rapport udgivet 2007