Print

Unges læring i det organiserede fritidsliv

Udbudet af fritidsaktiviteter til danske unge er omfattende og varieret. Samtidig viser undersøgelser, at de unge i stigende grad fravælger disse fritidstilbud, når de bliver 14-15 år. Ph.d. projektet videreudvikler de resultater, som CeFU gennem de seneste år har oparbejdet om unges (organiserede) fritidsliv. Der anlægges et læringsperspektiv, som belyser organisationernes interesse for at sætte unges fritidslæring på dagsordenen. Ligesom afhandlingen undersøger de unges egne motiver for at involvere sig i fritiden, samt deres strategier for at sammensætte fritiden som de gør.

 

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet