Print

Unges holdninger til fagbevægelse, arbejde og organisationsarbejde

En kvalitativ undersøgelse af unges holdninger og orienteringer i forhold til arbejdsliv, fagbevægelse, organisationsarbejde og samfundsmæssige udviklingstræk. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en række interview, hvor unge aktive i en organisation eller en bevægelse fortæller om det at være aktiv. Projektet har været finansieret af Esbjerg Højskole, der var interesseret i at få undersøgt unges holdninger, interesser og orienteringer - set som udfordring og mulighed for fagbevægelsen og dens udvikling. Undersøgelsen har for Esbjerg Højskole været led i LO's og Fagbevægelsens Interne Uddannelsers (FIU's) kampagne for at hverve nye medlemmer til fagbevægelsen og fremme organiseringen på arbejdsmarkedet. Som led i projektet er der i samarbejde med Esbjerg Højskole blevet udviklet et kursus i 'medlemsorganisering' og udarbejdet et undervisningsmateriale i tilknytning hertil.

læs mere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001