Print

Ungdom og foreningsliv. Nye tider - nye foreningsformer?

I mange foreninger og organisationer er opmærksomheden omkring unges foreningsdeltagelse og frivillige arbejde blevet forstærket gennem de seneste år. Mange ungdomsorganisationer og foreninger melder om vanskeligheder med at tiltrække, involvere og fastholde unge i foreningerne og deres frivillige arbejde. Fra såvel politiske ungdomspartier og fagforeninger som idræts-, natur- og fritidsforeninger kommer der enslydende meldinger om forandringer i de unges deltagelse og engagement: Unge opleves som mindre stabile, de vandrer ud og ind af foreningerne, de engagerer sig på nye måder, og de er mindre tilbøjelige til at påtage sig de ulønnede lederhverv. Det er blandt andet disse meldinger det toårige forskningsprojekt "Nye tider - nye foreninger?" prøver at komme bagom. Gennem konkrete studier af idrætsforeninger, spejderforeninger, politiske ungdomspartier og kulturelle foreninger undersøger forskningsprojektet tendenser i unges deltagelse og engagement i foreninger og i udviklingen af forenings- og fællesskabsformer.

Projektets fokus er på gruppen af unge deltagere i frivillige foreninger mellem 15 og 24 år. Konkret er det hensigten at opnå indsigt i, hvilken rolle foreningerne spiller i de unges liv, hvilken forståelse af fællesskab og demokratisk deltagelse i foreninger unge har, samt hvilke intentioner og strategier de unge bliver mødt med i forbindelse med deres foreningsdeltagelse. Ligeledes er det hensigten med projektet at blive klogere på de dominerende dynamikker og samspilsformer i foreningerne. Projektet vil med andre ord afdække både et individuelt perspektiv i form af fokus på de enkelte unge og eventuelle ledere i foreningerne, og et kulturelt perspektiv med blikket rettet mod livet i foreningerne, og det samfund de er en del af.

Forskningsprojektet er finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idræts - Forbund (DIF), der ser en fælles interesse i at undersøge unges foreningsdeltagelse og demokratiske engagement. Projektet har desuden modtaget økonomisk støtte fra Kulturministeriets IdrætsForskningsudvalg (KIF).

læs mere

Kontakt forskere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2004