Print

Sidste udkald

Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) har gennem 2000 og 2001 arbejdet målrettet på at inspirere medlemsorganisationerne til udvikling af det interne medlemsdemokrati lokalt og centralt. Der er indsamlet og videreformidlet mange erfaringer med øget inddragelse af børn og unge i demokratiske processer i samfundslivet generelt og i børns og unges egne organisationer i særdeleshed.

DUF har indgået en aftale om at Center for Ungdomsforskning skal medvirke til at samle og systematisere erfaringerne i den sidste fase.

læs mere

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2002