Print

Når unge udfordrer demokratiet

Unge svigter det repræsentative demokrati: Færre melder sig ind i partierne, og de deltager sjældnere i det politiske liv i fagbevægelse og foreninger. Unge opfatter demokratiet som noget der bare er - en ramme om hverdagslivet - som nogle andre sikkert tager sig af. Men samtidig kan de slet ikke forestille sig, at der ikke er et fungerende demokrati. F.eks. tiltrækkes de ikke af 'en stærk leder' eller andre højreradikale ideer. Spørgsmålet er så, hvordan unge forstår demokratisk deltagelse. Hvordan gør de deres indflydelse gældende? Og hvor kan de øve sig i at blive demokratiske borgere?

Bogen viser, at unges demokratiopfattelse er fuld af paradokser og selvmodsigelser, og giver nogle bud på, hvordan unges foretrukne demokratiske fællesskaber ser ud: her-og-nu-aktiviteter er in - langsigtet politik er yt.

Bogen er den første større udgivelse fra det nye Center for Ungdomsforskning. I ni artikler tegner den et komplekst billede af unge og demokratiet, der viser en søgende og eksperimenterende generation, som under kaotiske former er i gang med at udfordre og nydefinere nogle af samfundets mest basale strukturer. Hvad er det, der sker, og hvor vil de unge hen med det?

Publikationer

Når unge udfordrer demokratiet. Dokumentation og debat.

Bogen viser, at unges demokratiopfattelse er fuld af paradokser og selvmodsigelser, og giver nogle bud på, hvordan unges foretrukne demokratiske fællesskaber ser ud: her-og-nu-aktiviteter er in - langsigtet politik er yt.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2000