Print

Mindscope - det lærende ungdomsarbejde

Landsorganisationen i Danmark (LO) iværksatte i 1997 en storstilet ungdomsindsats med henblik på at skabe større interesse blandt unge LO-medlemmer for fagbevægelsen og fagligt arbejde. Ungdomsindsatsen fik titlen Mindscope, og i den forbindelse blev der udviklet en række nye kursus- og uddannelsesaktiviteter, der henvender sig til unge LO-medlemmer mellem 18 og 30 år.

I samarbejde med Esbjerg Højskole, som har været ansvarlig for ungdomsindsatsens aktiviteter, er der blevet gennemført en evaluering af ungdomsindsatsen. Samarbejdet med Esbjerg Højskole har omfattet deltagelse i udviklingsarbejde omkring uddannelsesaktiviteterne og undervisning på nogle af uddannelserne.

Samarbejdet med Esbjerg Højskole har medfinansieret et ph.d.-projekt om "Ungdom, demokrati og fagbevægelse", hvis empiriske udgangspunkt bl.a. har været Mindscope-aktiviteterne. Projektet er påbegyndt i 1998 og afsluttet i 2002. Desuden har Esbjerg Højskole været med til at finansiere et projekt om aktive unges identitetsdannelse og værdiorienteringer under livshistorieprojektet med Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

læs om ph.d.-projektet

læs om mindscope


Publikationer

Jens Christian Nielsen og Finn M. Sommer: "Unge og fagbevægelsen - Danmarks største ungdomsorganisation under forandring. I: Gritt Bykilde (red.): Når unge udfordrer demokratiet. Dokumentation og debat. Roskilde Universitetsforlag 2000.

Jens Christian Nielsen: "Unge i bevægelse - en udfordring for fagbevægelsen. I Bering, Nielsen og Sommer (red.): Ude af trit? - forandringer i arbejdslivet og fagforeningsuddannelse. Roskilde Universitetsforlag 2000.

Jens Christian Nielsen og Finn M. Sommer: "Fjernundervisning som udfordring til fagforeningsuddannelse. I Poul Hansen m.fl.: Erfaringer på spil - kortuddannede og IT. Specialarbejderforbundet i Danmark 2000.

Jens Chr. Nielsen og Finn M. Sommer: "Mindscope - det lærende ungdomsarbejde." LO's og FIU's ungdomsindsats 1997-2000. Roskilde Universitetscenter 2000.

Jens Chr. Nielsen: "Mindscope - det lærende ungdomsarbejde - en foreløbig evaluering af fagbevægelsens ungdomsindsats." Roskilde Universitetscenter 1999.

Jens Chr. Nielsen: "Sun-Raidet UTOPIA - evaluering af LO's sommerkursus for unge." Roskilde Universitetscenter 1998.

Finn M. Sommer: "Grænseland - evaluering af LO's projektlederuddannelse for unge." Roskilde Universitetscenter 1998.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001