Print

Demokrati for kyllinger

Projektet 'Demokrati for kyllinger' var et demokratiprojekt, som Landsforeningen Natur og Ungdom gennemførte i løbet af år 2001. Projektet havde til formål at afprøve nye måder til at involvere unge medlemmer med særlig vægt på at finde en ny balance mellem lokalt og landsdækkende engagement. Derudover skulle projektet involvere og "uddanne" flere 13- 18-årige i aktivt foreningsarbejde. Landsforeningen stod for selve afviklingen og gennemførslen med Gritt Bykilde som ekstern konsulent.

Rådgivningen bestod bl.a. i gennemførelse af Fremtidsværksted for medlemmer af Natur og Ungdom. Målet med fremtidsværkstedet var at afdække, hvilke barrierer medlemmerne opfattede, der var for en yderligere aktiv indsats i landsforeningens arbejde. Derudover skulle Fremtidsværkstedet afdække, hvilke ideer medlemmerne havde til "Demokrati for kyllinger", og afdække hvilke ressourcer foreningen samlet rådede over til gennemførelse af demokratiprojektet.

Derefter udarbejdedes en erfaringsopsamling efter Fremtidsværkstedet, som dannede baggrund for Natur og Ungdoms videre arbejde med at formulere demokratiprojektet. Erfaringsopsamlingen blev brugt til en videreudvikling af ideer til gennemførelsen af demokratiprojektet.

Afslutningsvis evalueredes demokratiprojektet, både til brug for styrkelse af læreprocesserne i Natur og Ungdom, dels til formidling af resultaterne til andre lignende ungdomsforeninger.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001