Print

Unge er en nøgle til fremtiden

Analyse af FTFs undersøgelse af unges holdninger til fagforeninger og fremtidens arbejde.

Unge på arbejdsmarkedet i dag er en generation i søgelyset. Inden for de sidste 10 år har flere undersøgelser sat fokus på unges krav og forventninger til deres arbejdsliv. Det skyldes bl.a., at de unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år, tilhører de mindste ungdomsårgange siden forrige århundrede og samtidig de mest uddannede. Det øger efterspørgslen på dem som arbejdskraft, og mange brancher, arbejdspladser og organisationer kæmper derfor hver især en hård kamp for at få fat i de unge. Men det skærpede fokus på de unge hænger også sammen med, at de anses for at have andre værdier og orienteringer i deres arbejdsliv end ældre på arbejdsmarkedet. Mange institutioner, virksomheder og organisationer oplever, at de unge er selvstændige og stiller store krav til deres arbejdsliv.

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) gennemfører i april 2002 en internetbaseret survey-undersøgelse af 22-29-årige unge, der arbejder inden for eller er ved at uddanne sig til et arbejde inden for de dele af arbejdsmarkedet som FTF organiserer. Undersøgelsen skal tilvejebringe en generel dokumentation om unge FTF-medlemmers og potentielle medlemmers værdier og syn på arbejdsliv og fagforening.

CeFUs analyse af datamaterialet skitserer, hvilke forventninger FTF's unge har til deres arbejdsliv og til faglig organisering og giver nogle bud på, hvordan de unges krav og ønsker kan forstås og imødekommes.

Publikationer

Unge er en nøgle til fremtiden

CeFUs analyse af datamaterialet skitserer, hvilke forventninger FTF's unge har til deres arbejdsliv og til faglig organisering og giver nogle bud på, hvordan de unges krav og ønsker kan forstås og imødekommes.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2002