Print

Udvikling af myndigheders kompetence til arbejdet med minoritetsunge

Projektet består i at udvikle AMU-mål til kurserne "Myndighedsudøvelse og interkulturel kompetence" og "Ungdomskulturel problemforståelse", herunder at udfylde skabeloner for uddannelsesmål og forløbsbeskrivelse fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

Udvikling af AMU-mål til kurset i "Myndighedsudøvelse og interkulturel kompetence" sker i samarbejde med Syddansk Universitet på baggrund af en mindre analyse af Kriminalforsorgens, asylområdernes og Forsvarets særlige behov i relation til en sådan uddannelse. Afklaring af uddannelsesmål for politiet sker på baggrund af allerede eksisterende kendskab. Udviklingen af AMU-mål til kurset i "Ungdomskulturel problemforståelse" sker i samarbejde med Birgitte Simonsen.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008