Print

Ude i virkeligheden - læringsrum i to uddannelsers praktikforløb

"Ude i virkeligheden" er den afsluttende rapport fra en forskningsprojekt, der er blevet til i samarbejde mellem CeFU og Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk Socialrådgiverforening. Forskningsprojektet belyser gennem et stort interviewmateriale de formelle og uformelle læringsrum, som findes i hhv. sosu-hjælperuddannelsens og socialrådgiveruddannelsens praktikforløb.

Både praktikanter og praktikvejledere fra de to uddannelser er blevet interviewet. Fra organisationernes side er tanken dels at skaffe større indsigt i, hvilken betydning praktikforløbet har for den enkelte praktikant, og dels hvordan vejlederne oplever deres funktion i praktikforløbet. Derudover åbner forskningsdesignet for, at de to uddannelser gennem et systematisk studie af praktikdelen vil kunne lære af hinanden.

Forskningsrapporten peger blandt andet på, at relationen mellem praktikant og vejleder er meget betydningsfuld for praktikanterne, og at praktikanterne generelt er meget glade for at være i praktik. Praktikanterne oplever praktikken som en kærkommen og realistisk prøve på det fag, de uddanner sig til. Desuden peger rapporten på problemer for både praktikanter og vejledere med at forbinde teori og praksis, samt på at praktikanter og vejledere oplever, at vejledningstiden presses for meget af hverdagens effektivitetskrav og manglende personaleressourcer. Videre sættes der fokus på betydningen af praktikanternes relationer til de brugere, de kommer i kontakt med under praktikforløbet.

hent rapport

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2004