Forskning & Samarbejde

Print

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet har sammen med Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) modtaget midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden inden for et helt nyt felt inden for arbejdsmiljøforskningen, nemlig unge der arbejder på nye digitale arbejdsmarkeder.

Igennem 2 år skal en række centrale interessenter i feltet mødes og samarbejde om at udvikle viden i et samarbejde mellem forskere og interessenter. Formålet  er at skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, deres arbejdsmiljø, samt at undersøge hvordan disse unge kan nås med arbejdsmiljøindsatser.

Baggrunden er, at en stadig voksende gruppe af unge finde arbejde på de nye digitale arbejdsmarkeder. Et helt centralt begreb er i den sammenhæng 'platformsøkonomi'. Inden for platformsøkonomien formidles der arbejde, tjenesteydelser og services gennem kommercielle digitale platforme, som for eksempel appen 'AHandyHand'. Samtidig har sociale digitale platforme skabt grobund for nye typer af arbejde, såsom modebloggere, instagram-stjerner og Youtube-stjerner. Dermed fokusere projektet på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Delformålene med projektet er derfor at:

  • Afdække arbejdsmiljøproblemer blandt unge under 30 år, på de digitale arbejdsmarkeder.
  • Udvikle praksisrelevante anbefalinger til, hvordan unge på nye digitale arbejdsmarkeder kan lære at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Udvikle og teste spørgeskema om arbejdsmiljø for unge, der arbejder på digitale arbejdsmarkeder.

Et kollaborativt forskningsprojekt

Fordi vores viden om unge på digitale arbejdsmarkeder stadig er begrænset, er det nødvendigt at skabe helt nye tilgange og relationer, for at sikre at disse unges arbejdsmiljøproblemer bliver håndteret. Derfor gennemføres projektet som en 'kollaborativ forskningsproces' der indebærer et tæt samarbejde mellem forskere og interessenter, der repræsenterer et bredt udsnit af personer, der arbejder på eller med digitale arbejdsmarkeder. Interessenterne involveres i at skabe overblik over de arbejdsformer, der er på de digitale arbejdsmarkeder, samt med problemidentifikation, dataindsamling og udarbejdelse af praksisrelevante anbefalinger. Forskningsmæssigt bygger projektet videre på data, der aktuelt udvikles i et nordisk forskningssamarbejde om arbejdsmiljøudfordringer blandt nordiske unge med atypiske arbejdsformer (Nordiskministerråd, 2016-2017). I projektet vil blive udarbejdet et spørgeskema til personer på det digitale arbejdsmarked, der tager udgangspunkt i 'Arbejdsmiljø og helbred spørgeskemaet' (NFA). Spørgeskemaet skal skabe grundlag for at følge arbejdsmiljøet i denne gruppe fremover.

Projektet er 2 årigt (2018-2019) og udføres i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, lektor Mette Lykke Nielsen og post.doc. Louise Yung Nielsen og seniorforsker Johnny Dyreborg, NFA. 

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Cæcilie Sloth Laursen
csla@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2069 1799

Status for projektet

Status: i gang
Projektet forventes afsluttet ultimo 2019

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

På CeFUs næste store konference undersøger vi de dynamikker, som gør sig gældende i fællesskaberne i ungdomslivet. Vi stiller spørgsmål som: Hvordan skabes unges fællesskaber? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Og hvad gør de ved ungdomslivet?

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV