Print

Rekruttering og fastholdelse af skibsofficerstuderende

En undersøgelse ved CeFU om unge og søfart for og i samarbejde med Danmarks Rederiforening.

Projektet handler om rekrutteringen af unge til skibsofficersuddannelsen samt fastholdelsen af de studerende i uddannelsen. Hvad er det for forhold, der influerer på de unges til- og fravalg af skibsofficersuddannelsen?

Publikationer

Rekruttering og fastholdelse af skibsofficerstuderende

En undersøgelse ved CeFU om unge og søfart for og i samarbejde med Danmarks Rederiforening.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2003

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV