Print

Unges fritid og trivsel på Frederiksberg

Hvad synes de unge i Frederiksberg om deres liv lige nu? Hvordan beskriver de forholdet til deres venner og forældre? Og hvordan trives de i det hele taget? Det er sådanne spørgsmål omkring de unges meninger, handlinger, hverdag og tanker, som Frederiksberg har ønsket et indblik i.
Projektet er baseret på en surveyundersøgelse blandt 1.300 skoleelever i Frederiksberg Kommune suppleret med tematiske fokusgruppeinterview.

Publikationer

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Rapporten giver et billede af, hvordan unge mellem 12-16 år oplever det at være ung på Frederiksberg. Føler de sig trygge? Hvordan trives de? Hvad laver de i deres fritid? Hvilket forbrug af rusmidler har de? Det er nogle af de spørgsmål, som undersøgelsen tager sit afsæt i, og som de unge på Frederiksberg er blevet spurgt om.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008