Print

Unges deltagelse og interesse i gymnastikforeningerne

Samarbejdsprojekt med DGI Gymnastik om analyse af deres survey om unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeninger.

Publikationer

Unges deltagelse i og interesse for gymnastikforeningerne

Rapporten "Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne" beskriver tidligere efterskoleelevers interesse for og deltagelse i foreningslivet.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV