Print

Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser

Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge-Eating Disorder.
Center for Ungdomsforskning samarbejder med AIDA – Behandlingscenter for Spiseforstyrrelser og KVL, Skov- og Naturstyrelsen om at undersøge, hvorvidt naturen og friluftslivet kan hjælpe unge med spiseforstyrrelser til at få det bedre.

Formål
Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere tre typer af friluftsprogrammer for unge med spiseforstyrrelser med henblik på at styrke deltagerne fysisk, psykisk, socialt og kulturelt.
Projektet vil undersøge, hvorledes unge vil profitere af friluftsliv. Fra andre friluftsprojekter ved man, at friluftslivet virker afstressende og beroligende, og det genererer overskud til at håndtere hverdagens udfordringer og valgsituationer.

Målgruppen
Unge fra 16 år der ikke tidligere har været i kontakt med behandlingssystemet, unge som har været indlagt eller er i ambulant psykologisk/psykiatrisk behandling, er på sygedagpenge eller kontanthjælp.

Metode
Der udvikles et friluftsprogram for hver af grupperne, anoreksi, bulimi og overspisning. Hver gruppe består af max. 8-10 personer.
For hver gruppe består friluftsprogrammet af aktiviteter som f.eks. roning, fiskeri, team building, tillids– og problemløsende aktiviteter, terapeutisk skrivning af dagbog, madlavning i det fri, vandring med rygsæk, slå lejr og lejrliv.

Friluftsaktiviteterne for grupperne med anoreksi, bulimi og overspisning starter i august 2005.
Forskningsdelen består af spørgeskemaundersøgelse, interview og  fokusgruppeinterview.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008