Print

Lillebror-effekten

Projektet foregår i samarbejde med politiet og stiller skarpt på kriminalitetstruede unge nydanskere. Baggrunden for undersøgelsen er bekymringen for, at mindre brødre befinder sig i en særlig risikozone, idet de potentielt følger i deres kriminelle storebrødres fodspor.

Begrebet "lillebror" er ubemærket gledet ind i den danske debat og praksis omkring integrationen af unge nydanskere. Mange i felten, eksempelvis politi, psykologer m.fl., beretter om mindre brødre, der lægger op til at skulle overgå deres ældre søskende i grovhed. Men hvad dækker betegnelsen egentlig over? Er det konkret kriminelle etniske unges mindre brødre? Eller er det snarere grupperinger af meget unge drenge, som man blot kan registrere bliver yngre og yngre? Undersøgelsen vil søge at afdække fænomenet og dets udbredelse.

Formålet med undersøgelsen er dels at komme tæt på de unge via deltagerobservation og interviews. Via kontakten til "lillebrødrene" og deres familier skal det afdækkes, hvad der karakteriserer dem og deres situation i familien såvel som udenfor.

Dels undersøges "lillebrødrenes" samspil og møde med politiet, idet der i høj grad er behov for en nærmere analyse af politiets og andre offentlige myndigheder og instansers møde med gruppen af "lillebrødre" og ikke mindst af de praksisnære brudflader, der er med til at forme hverdagen i dette politiarbejde.

Der tænkes her på den ofte fjendtlige og provokerende adfærd som politifolk oplever i mødet med de unge brødre, men også den imødekommenhed og mulighed for at udvikle alternative og frugtbare rollemodeller i relationerne til de unge brødre. Der er i den forbindelse brug for at kunne erkende forskellen mellem dem, der skal straffes og dem, der har brug for vejledning. Og der er behov for, at politiet klædes på til at håndtere forløbene på den bedste og mest konstruktive og fremadrettede måde.

Som overordnet forskningsmetode bygger projektet, som det foregående forskningsprojekt i regi af Center for Ungdomsforskning om mødet mellem politi og unge, på en gennemarbejdet engelsk forskningsmetode, hvor forskningen foregår i 'samarbejde med' de involverede parter frem for at 'handle om' de involverede parter.

Publikationer

Gadedrenge

Undersøgelsen og rapporten sætter fokus på de grupper af etniske minoritetsunge drenge, som i nogle områder i Danmark fylder i gadebilledet. Der er tale om drenge i alderen fra 10 - 17 år, som tilbringer en stor del af deres tid på gaden, på legepladser, i læskure ved busstoppesteder og andre offentlige steder.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008