Print

Etniske minoritetsunges valg af alkoholvaner og identitet

Et af udgangspunkterne i dette projekt vil være hvordan etniske minoritetsunge, født og opvokset i Danmark med muslimsk baggrund, forholder sig til forbudet i Koranen om ikke at drikke alkohol. En stor del af de etniske minoritetsunge har et mere fornuftigt forhold til alkohol, idet mange af dem ganske enkelt ikke drikker alkohol. Spørgsmålet er, i hvor høj grad de bruger andre rusmidler som f.eks. hash i stedet.

Brugen af alkohol er meget central i de unge danskeres liv, og for nogle udgør det en decideret risikobetonet adfærd, idet ca.13% af pigerne og 20% indtager mere alkohol om ugen, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det danske samfund burde kunne rumme og integrere unge, som vælger ikke at drikke ved sociale aktiviteter. Det ville være paradoksalt, hvis alkohol blev en måde at bygge bro mellem etnisk danske unge og etniske minoritetsunge. Dette projekt vil bla. undersøge, hvilke muligheder der er for at udbrede bedre holdninger til alkohol blandt unge.

Den optimistiske vinkel på denne mulighed er, om dette kunne ske i sammenhæng med en større forståelse og accept af etniske minoritetsunges afholdenhed. (Måske kunne det lede til en større forståelse og accept i det hele taget.) Den nye vinkel på denne mulighed er, at projektet vil forsøge at afdække mulighederne for, at der i nogle sammenhænge kan ske en positiv afsmitning fra etniske minoritetsunge til danske unge. En form for omvendt integration i den forstand at etniske minoritetsunges afholdenhed påvirker andre unge, som dermed indgår i flere alkoholfri fællesskaber.

Der er væsentlige forskelle inden for køn og etniske minoritetsunges adfærd i det offentlige rum, og projektets formål vil også være at indsamle viden til at belyse dette aspekt.

Undersøgelsen vil undersøge, hvad tro, følelse af skyld, skam og ære betyder for etniske minoritetsunge, specielt i forbindelse med alkohol. Hvilke sammenhænge er der med deres identitet, de fællesskaber de indgår i, samt i sidste ende hvad det betyder for integrationen.

læs mere i særnummeret af Tidsskriftet Ungdomsforskning

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005