Print

Det normale ungdomsliv

De normale unge?Unge taler grimt!
Unge er usunde!
Unge er egoister!
Unge mobber hinanden!Sådan lyder nogle af de overskrifter man kan finde i medierne om nutidens unge. Danske unge har mediers, producenters, forældres, læreres og forskeres bevågenhed. Men er danske unge almindeligvis så forkælede, egoistiske og navlebeskuende som det ofte hævdes? Undersøgelsen, Det normale ungdomsliv - hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid, punkterer en række myter, omkring hvordan 12-18-årige danske unge lever deres hverdagsliv og oplever det at være ung i 2005. I rapporten kan du få svar på spørgsmål som: Hvordan oplever unge deres skole- og fritidsliv?

Hvordan beskriver de deres forhold til venner, familie, lærere og pædagoger? Hvordan trives de unge i hverdagen? Hvilket syn har de på fremtiden?

Center for Ungdomsforsknings undersøgelse af det normale ungdomsliv er blevet til på initiativ af Ungdomsringen - sammenslutningen af fritids- og ungdomsklubber i Danmark - der har ønsket at sætte spot på, hvordan helt almindelige unge oplever deres hverdag og ungdomsliv. Undersøgelsen bygger på interview og spørgeskemaer med unge i alderen 12 til 18 år, der har det tilfælles, at de går i en fritids- og ungdomsklub.

Publikationer

Det normale ungdomsliv

Dette er en rapport der sætter spot på, hvordan helt almindelige unge oplever deres hverdag og ungdomsliv

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005