Forskning & Samarbejde

Print

Byens Ungdomsprofil - en undersøgelse af Fredericias unge 2009

Baggrunden for undersøgelsen er et dobbelt ønske om, at den for det første
medvirker til at give de unge en stemme, indflydelse, på udviklingen af kommunens fremtidige ungdomspolitik og for det andet, at undersøgelsen kan anvendes som et værktøj til refleksion i kommunens forskellige institutioner.

Der er udpeget tre hovedtemaer i undersøgelsen. Det første er et tema omkring livsglæde. Det andet er et tema omkring de unges sundhed i bred forstand. Endelig handler det tredje tema om de unges holdninger til demokrati og indflydelse. Disse tre temaer skal tilsammen medvirke til at give det bedst mulige indblik i de unges hverdag, tanker og holdninger til at være ung i Fredericia kommune.

Der laves en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter alle unge i kommunen, som går i 7.-10. klasse samt de unge, som går på en ungdomsuddannelse i kommunen. Denne undersøgelse suppleres med en kvalitative analyse, hvor de unge, der er udenfor uddannelse, udspørges.

Undersøgelsen lægger tematisk set i forlængelse af CeFUs tidligere ungdomsprofiler i Holbæk, Gentofte og Frederiksberg Kommuner.

Publikationer

Byens ungdomsprofil - en undersøgelse af Fredericias unge 2009

Ungdomsprofil i Fredericia Kommune. Rapporten beskriver de unges liv på en række områder med særlig fokus på de unges oplevelse af deres trivsel, relationer til omgivelserne og deres sundhed.

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Status for projektet

Status: afsluttet
afsluttet august 2009

22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

På CeFUs næste store konference undersøger vi de dynamikker, som gør sig gældende i fællesskaberne i ungdomslivet. Vi stiller spørgsmål som: Hvordan skabes unges fællesskaber? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Og hvad gør de ved ungdomslivet?

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV