Forskning & Samarbejde

Print

Forskning & Samarbejde

Vores samfund forandrer sig hele tiden. Der opstår løbende nye muligheder, men også nye udfordringer og faldgruber.  Vores liv præges af en øget kompleksitet og stadig flere krav. Det præger ikke mindst unge, som befinder sig en livsfase, hvor nærmest alt er på spil.

Mange unge griber mulighederne og trives, men samtidig fylder polarisering, udsathed og sårbarhed stadig mere i ungdomslivet. Det øger behovet for at udvikle ny viden om unge, der kan gøre os klogere på ungdomslivets brændende platforme og hjælpe os med at håndtere dem.

Forskning i unge og ungdomslivet kan tilvejebringe nye indsigter og udvikle vores forståelse af, hvordan vi skaber positive forandringer i ungdomslivet.

CeFUs forskning er kendetegnet ved at:

    • Sætte de unges perspektiv i centrum
    • Være tværfaglig og problemorienteret
    • Være dagsordensættende i en bredere offentlighed
    • Gå i dialog med brugerne af ungdomsforskningen

CeFU igangsætter og gennemfører forskningsprojekter og forskningsbaserede undersøgelser, der kommer 360 grader rundt om ungdomslivet. CeFUs forskning tager afsæt i et ungeperspektiv, der løfter unges orienteringsformer og handlemønstre frem. Forskningen publiceres på talrige måder: I formidlingsvenlige rapporter, bøger, videnskabelige tidsskrifter, pjecer, vodcast, på de sociale medier osv. Det er afgørende for CeFU, at forskningen spredes og gør en forskel for unge og aktørerne rundt om de unge. 

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

20. maj - Online konference: Ungdommens senfølger af pandemien

20. maj - Online konference: Ungdommens senfølger af pandemien

Vaccinen rulles ud, og håbet om at vende tilbage til normalen vokser. Men det normale ungdomsliv har været suspenderet i mere end et år, så findes det overhovedet længere? Og hvis det gør, hvad er det så for en normal, der venter de unge derude? Disse spørgsmål sætter vi spot på til CeFUs majkonference.

Læs mere her
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV