Print

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Titel: Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 01.07.2011
Type: Rapport
Tags: fritidsjob, arbejdsmiljø, arbejdsskader, fagforening, LO

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Formålet med dette projekt er at undersøge unges subjektive forståelser af og holdninger til fritidsjobs.
Baggrunden for projektet er, at LO's jobpatrulje gennemfører hvert år interviews med unge fritidsjobbere, der bl.a. fokuserer på deres arbejdstid, lønforhold, arbejdsskader og arbejdsmiljø. Til gengæld er der et behov for få viden om de unges bevæggrunde for at få et fritidsjob, hvordan de unge oplever det at være på fritidsjobbet, hvilken rolle fritidsjobbet spiller i deres liv, samt hvordan det indgår i deres ungdomsliv. Disse forhold er vigtige at få indblik i, hvis man ønsker at opnå en dybere forståelse for de unges konkrete adfærdsformer og orienteringer på fritidsjobbet - herunder hvordan de forholder sig til fx risikoadfærd og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der lægges derfor op til en analyse af fritidsjobbets subjektive betydning for de unge.

LO vil i samarbejde med et analysebureau gennemføre en repræsentativ netbaseret spørgeskemaundersøgelse med unge omkring deres erfaringer med fritidsjob. Center for Ungdomsforskning (CEFU) fungerer som konsulenter i udvikling og design af spørgeskema.

CEFU analyserer efterfølgende dette datamateriale. LO står i denne proces for at levere kørsler på datasættet til CEFU.

På baggrund af denne analyse og et mindre litteraturstudie af tilgængelige undersøgelser af forskning og undersøgelser af unges fritidsarbejde udarbejder CEFU en artikel på 50-60 sider passende til formatet i LO-dokumentation, hvis 2011-udgave sætter fokus på unge og fritidsjob.

Hent rapport

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Formålet med dette projekt er at undersøge unges subjektive forståelser af og holdninger til fritidsjobs.

Kontakt forsker