Print

Helene Hoffmann Jensen

Helene Hoffmann JensenHelene Hoffmann Jensen, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: hhje@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser en bachelor i Socialvidenskab på Roskilde Universitet

Arbejdsområde:
Mit primære arbejde som studentermedhjælp består i arbejdet med Foreningen Center for Ungdomsforskning. Dette betyder at jeg bl.a. udfører administrative opgaver omkring bestyrelsesmøder, generalforsamling, kontingentopkrævning og bogføring samt afvikling af mindre arrangementer.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!