Print

Berlingske: Snart flytter min yngste hjemmefra – jeg græder og jubler

Kultursociolog og forfatter Emilia Van Hauen har skrevet en klumme i Berlingske, om forældres oplevelse af, men også typiske forventninger til forældres oplevelse af, at børnene flytter hjemmefra. I denne forbindelse trækker hun på CeFUs forskning i CeFUs egen podcast 'UNGDOMSFORSKNING' i sæsonen 'Den Gode Overgang - Farvel til mor og far'. 

Emilia Van Hauen skriver:

"Den svenske kultursociolog Mats Trondmand er ophavspersonen til begrebet »forandret relationsgrammatik«, der kort handler om, at rollerne og positionerne mellem forældre og børn er under forandring; så meget, at det i dag ikke er sjældent, at det er de unge, der skal tage mest hensyn til forældrenes følelser af sårethed, hvis ikke de opretholder et nært, intimt følelsesmæssigt forhold dem imellem. Dette ideal beskrives fint i podcasten »Den Gode Overgang - Farvel til mor og far« lavet af Center for Ungdomsforskning. Og det er måske dét ideal, som min glæde over den nye frihed støder imod. Men det betyder desværre også, at forældrene, fremfor at sende børnene kærligt ud i verden, fastholder dem i en afhængighedsrelation, som tidligere i historien handlede om økonomi eller praktik, men som i dag handler om følelser. Det er naturligvis ikke sundt for nogen af parterne." 

Lagt online 18.01.2023 af Maria Jelonek