Print

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Jens Christian Nielsens afhandling "Ungdom, demokrati og fagbevægelse - ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser" handler om unge og demokratisk deltagelse i organisationsarbejde. Udgangspunktet for afhandlingen er fagbevægelsens ungdomsproblemer, og især de vanskeligheder fagbevægelsen det seneste årti har haft med at organisere og engagere unge i det faglige arbejde. Fokus er på de unges deltagelse - eller rettere manglende deltagelse - i det faglige arbejde samt de initiativer som LO har igangsat for at få unge til at engagere sig.

Det centrale spørgsmål, afhandlingen belyser, er, hvad der kan skabe engagement og kan få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, samt hvilken betydning strukturer og organisationsformer kan have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Publikationer

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Afhandlingen belyser det centrale spørgsmål: Hvad kan skabe engagement og få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, samt hvilken betydning strukturer og organisationsformer kan have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2002